Η προτεινόμενη θεραπεία,συντηρητική ή επεμβατική, έχει πάντοτε βάση την τεκμηρίωση και γίνεται με μοναδικό κριτήριο το όφελος του ασθενή.