«Έξυπνες» στοχεύουσες θεραπείες και προσέγγιση στην αντιμετώπιση των ασθενών για την ανακούφιση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.