Η πληροφόρηση στον ασθενή και τους οικείους του σε όλες τις φάσεις της θεραπείας γίνεται σεβασμό και κατανόηση και τήρηση των κανόνων που η κάθε περίπτωση απαιτεί.