Η φροντίδα των ασθενών, ιδιαίτερα η μετεγχειρητική, δεν μπορεί ποτέ να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας ενός γραφείου.