Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ιατρικής κατάρτισης, δημοσιευμένο επιστημονικό έργο, πολυετής θητεία σε διάφορες θέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συνεχείς επεμβατικές πράξεις.