Ο κλάδος της Κλινικής Διατροφής αποτελεί μια σημαντική συνιστώσα των ολοκληρωμένων συστημάτων παροχής υγειονομικής περίθαλψης και αναφέρεται στην εφαρμογή των αρχών της επιστήμης στην ιατρική πράξη χρησιμοποιώντας την διατροφή ως θεραπευτικό μέσο, σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα ως το μοναδικό.

Η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της κλινικής διατροφής προϋποθέτει τη λεπτομερή αξιολόγηση της νόσου αλλά και της διατροφικής κατάστασης του ασθενούς ώστε να καθοριστούν οι στόχοι της διατροφικής παρέμβασης που περιλαμβάνει την εκπαίδευση του ασθενούς και την εκμάθηση της αυτοδιαχείρισης από την πλευρά του, με σκοπό να βελτιωθεί η υγεία του, να θεραπευθεί η νόσος και να μειωθεί το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης.

Η Κλινική Διατροφή λειτουργεί τόσο με κατεύθυνση την πρόληψη όσο και την αποκατάσταση της υγείας και αφορά περιπτώσεις στις οποίες μια ασθένεια διαταράσσει το μεταβολισμό των θρεπτικών συστατικών αλλά και περιπτώσεις στις οποίες τα θρεπτικά συστατικά δρουν επιβαρυντικά στην συμπτωματολογία μιας νόσου.

Εφαρμογές Κλινικής Διατροφής

  • Υπέρταση
  • Υπερλιπιδαιμία
  • Σακχαρώδης Διαβήτης
  • Καρδιαγγειακά Νοσήματα
  • Νεφρική Ανεπάρκεια
  • Ηπατική Ανεπάρκεια
  • Αναιμίες
  • Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση