Σχετικά με την ιστοσελίδα

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μου διέπεται από την Ιατρική Δεοντολογία. Ο σκοπός της είναι αυστηρά ενημερωτικός, τόσο για το ευρύ κοινό όσο και για τους συναδέλφους ιατρούς και όχι διαφημιστικός. Είναι σαφές πως σε μια προσωπική ενημερωτική ιστοσελίδα δεν είναι δυνατόν να αναλυθεί ολόκληρη η ιατρική επιστήμη, την οποία και υπηρετώ.

Καμιά Ιατρική υπηρεσία δεν μπορεί να δοθεί από απόσταση μέσω αναφοράς, μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Μοναδικός τρόπος παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών, είναι η κλινική εξέταση, που δημιουργεί τον απαραίτητο δεσμό εμπιστοσύνης μεταξύ Ιατρού και Ασθενούς. Για οποιοδήποτε ζήτημα υγείας, σας παροτρύνω να αναζητήσετε τη συμβουλή της κατά περίπτωσης ιατρικής ειδικότητας. Σε περίπτωση έκτακτης και επείγουσας  ανάγκης η καλύτερη επιλογή είναι η επικοινωνία με το πλησιέστερο Νοσοκομείο ή με Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (166)

Ζητήστε Ραντεβού

Για οποιαδήποτε θέμα μπορεί να σας απασχολεί, για οποιοδήποτε σχόλιο ή επισήμανση έχετε, θα χαρώ να επικοινωνήσετε μαζί μου!