Παθολόγος Θεσσαλονίκη Μιχάλης Ψάλλας – Πλήρες Βιογραφικό

Δρ. Μιχαήλ Γ. Ψάλλας

Στρατιωτικός Ιατρός
Παθολόγος – Διαβητολόγος

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Προπτυχιακή Εκπαίδευση:

 • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 1982-1988 60o Γυμνάσιο και Λύκειο Αθηνών.
 • Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση: 1989-1995 Iατρικό Τμήμα Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών
 • Σωμάτων Θεσσαλονίκης, μετά από εισαγωγικές εξετάσεις.

Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση-Προϋπηρεσία:

 • Oρκωμοσία ως Ανθυπίατρος την 6 Οκτωβρίου 1995
 • Παρακολούθηση της προβλεπόμενης κυκλικής ιατρικής εκπαίδευσης και εφημέρευση στo τμήμα Διαλογής-Επειγόντων Περιστατικών του 401 ΓΣΝΑ στα πλαίσια της μετάθεσης στην Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού από 16 Οκτωβρίου 1995 μέχρι 11 Οκτωβρίου 1996.
 • Εκπαίδευση στο τμήμα ραδιοβιοχημικού πολέμου της Σχολής Ειδικών Όπλων Ενόπλεων Δυνάμεων από 10 έως 21 Ιουνίου 1996.
 • Διοικητής 35 Λόχου Υγειονομικού-Διευθυντής ΣΤΕΠ-Ιατρείου Πλάτης, Ορεστιάδας  Έβρου- Σύμβουλος Υγεινομικού 21 Συντάγματος Πεζικού από 26 Οκτωβρίου 1996 έως 1Δεκεμβρίου 1997.
 • Διοικητής Λόχου Υγεινομικού 71 Τάγματος Υποστήριξης-Διευθυντής ΣΤΕΠ-Ιατρείου Νέας Σάντας Κιλκίς-Σύμβουλος Υγειονομικού 71 Ταξιαρχίας Πεζικού από 15 Δεκεμβρίου 1997 έως 8 Νοεμβρίου 1998.
 • Εσωτερικός βοηθός στη Β΄Παθολογική Κλινική του 401 ΓΣΝΑ από 16 Νοεμβρίου 1998 έως 23 Νοεμβρίου 1999,ως ειδικευόμενος στην Παθολογία.
 • Εσωτερικός βοηθός στην Α΄Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Λαϊκό Νοσοκομείο από 24 Νοεμβρίου 1999 έως 17 Νοεμβρίου 2003.
 • Επιμελητής Β΄Παθολογικής Κλινικής 401 ΓΣΝΑ από 20 Νοεμβρίου 2003 έως 10 Φεβρουαρίου  2004
 • 26 Φεβρουαρίου 2004: Απόκτηση του τίτλου ειδικότητας στην Παθολογία.
 • Από 12 Φεβρουαρίου 2004 μέχρι 27 Οκτωβρίου 2004 επικεφαλής του σταθμού Διαλογής της Διακλαδικής Μονάδος Υγειoνομικού για τον ΠΒΧ πόλεμο.
 • Eκπαίδευση στο Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης ΠΒΧ άμυνας από 2 Φεβρουαρίου 2004 έως 28 Μαίου 2004.
 • Εκπαίδευση στο Νατοϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης ΠΒΧ άμυνας από 6 έως 11 Ιουνίου 2004, Βίτσκοβ, Δημοκρατία της Τσεχίας.
 • Δντής του Τμήματος Υγειoνομικής Υπστήριξης της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών από 9 Νοεμβρίου 2004 έως 28 Ιουλίου 2007, Τρίκαλα.
 • Εκπαίδευση στο Προκεχωρημένο Τμήμα της Σχολής Εφαρμογής Υγειονομικού από 30 Ιανουαρίου έως 21 Απριλίου 2006, Αθήνα.
 • Eκπαίδευση σε πρόγραμμα επιμόρφωσης με θέμα «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» από 3 έως και 14 Απριλίου 2006, Αθήνα.
 • Δντής Ιατρείου 180 Μοίρας Κατευθυνόμενων Βλημάτων ΧΩΚ, Καπανδρίτι Αττικής, από 30 Ιουλίου 2007 έως και 17 Ιουλίου 2008.
 • Επιμελητής Α΄Παθολογικής Κλινικής 401 ΓΣΝΑ, από 18 Ιουλίου 2008 έως και 16 Ιουλίου 2009.
 • Επιμελητής Α΄Παθολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ, από 17 Ιουλίου 2009 έως και 6 Νοεμβρίου 2009
 • Εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη από 9 Νοεμβρίου 2009 έως και 8 Νοεμβρίου 2010 (Διαβητολογικό Κέντρο Νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”- Δντής: Δρ Χρήστος Μανές). Ενεργός συμμετοχή στο εξωτερικό διαβητολογικό ιατρείο, στο διαβητολογικό-νεφρολογικό ιατρείο και στο ιατρείο διαβητικού ποδιού.
 • Αναγνώριση της μετεκπαίδευσης στο Σακχαρώδη Διαβήτη (ΥΥΚΑ/ΓΕΝΔΝΣΗ ΔΗΜ.  ΥΓΕΙΑΣ/ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ/ Αρ. Πρωτ Υ1/Γ.Π. 143189/10/1-7-2011)
 • Επιμελητής Α΄Παθολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ, από 9 Νοεμβρίου 2010 έως και 6 Ιουλ 2017 – Ενεργός συμμετοχή στό Εξωτερικό Διαβητολογικό  Ιατρείο στο ίδιο χρονικό διάστημα.
 • ΜΕD/OPS PLANS SO1 J Med Branch στο NATO Rapid Deployment Corps Greece/ Γ’ Σώμα Στρατού (NRDC-GR/Γ’ ΣΣ) από 7 Ιουλ 2017 έως και 7 Σεπ 2017
 • Τμηματάρχης Τμήματος Προληπτικής Ιατρικής (FHP SO1 J Med Branch) στο ΝATO Rapid Deployment Corps Greece/ Γ’ Σώμα Στρατού (NRDC-GR/Γ’ ΣΣ) από 7 Σεπ 2017 έως και 28/9/18
 • Δντής Υγειονομικού (ΑCOS JMED) στο ΝATO Rapid Deployment Corps Greece/ Γ’ Σώμα Στρατού (NRDC-GR/Γ’ ΣΣ) από 29 Σεπ 2017 έως και 25/11/18
 • Επιμελητής B΄Παθολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ, από 26 Nοεμβρίου 2018 έως και 20 Ιανουαρίου 2019
 • Μετεκπαίδευση στην Ηπατολογία από 21 Ιανουαρίου 2019 έως και 21 Aπριλίου 2019 (Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης Γ΄  Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής-Δντρια: Καθηγήτρια Κα Δούμα Στέλλα-Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής      Παθολογίας-Ηπατολογίας  Κος  Βασιλειάδης Θεμιστοκλής)

17.Τωρινή θέση: Επιμελητής Α΄Παθολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ, από 22 Απριλίου 2019 έως και σήμερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

 • Θέμα:« Διαταραχές επαναπόλωσης του μυοκαρδίου στο διαβήτη και συσχέτισή της με την καρδιακή αυτόνομη νευροπάθεια»Ορκωμοσία ως διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών την 11 Ιουλ 2005 Βαθμός: Άριστα

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

 •  Iδιωτικό Παθολογικό Ιατρείο στα Τρίκαλα από 14 Δεκεμβρίου 2004 έως 24 Μαίου 2007.
 •  Iδιωτικό Παθολογικό Ιατρείο στην Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη από 12 Φεβρουαρίου 2010 έως και σήμερα
 •  Υπεύθυνος Παθολογικού- Διαβητολογικού Ιατρείου στο Πολυιατρείο ¨Βιοδιαγνωστική¨, Ασκός, Θεσσαλονίκη, από 1 Απριλίου 2017 έως και σήμερα

ΒΡΑΒΕΙΑ

 • Συνέδριο, Aθήνα, 2003 – 2ο Βραβείο της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας στο 8ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό

ΜΕΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 • Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
 • Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία
 • Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας
 • Εταιρεία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Εκπαίδευση οπλιτών ειδικότητος νοσοκόμου-τραυματιoφορέα στα αντικείμενα:
  •   α.Πρώτες βοήθειες στην ειρήνη και τον πόλεμο.
  •   β.Στρατιωτική Υγιεινή.
  •   γ.Το Υγειονομικό εν Εκστρατεία.
 • Εκπαίδευση των φοιτητών 4ου έτους της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στη σημειολογία στην παθολογία στην Α΄Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Eκπαίδευση φοιτητών 3ου έτους της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Eκπαιδευτικό Έτος 2010-2011) στη λήψη ιστορικού και στην κλινική εξέταση ασθενών.
 • Μάθημα αμφιθεάτρου 13/4/11: Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια
 • Eκπαίδευση φοιτητών 5ου έτους της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Eκπαιδευτικό Έτος 2011-2012) στη λήψη ιστορικού και στην κλινική εξέταση ασθενών.
 • Μαθήματα αμφιθεάτρου:
  • 10/10/11 Bαλβιδοπάθειες
  • 7-8/12/11 Αναιμίες
 • Eκπαίδευση φοιτητών 3ου έτους της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Eκπαιδευτικό Έτος 2011-2012) στη λήψη ιστορικού και στην κλινική εξέταση ασθενών.
 • Eκπαίδευση φοιτητών 5ου έτους της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Eκπαιδευτικό Έτος 2012-2013) στη λήψη ιστορικού και στην κλινική εξέταση ασθενών.
 • Eκπαίδευση φοιτητών 3ου έτους της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Eκπαιδευτικό Έτος 2012-2013) στη λήψη ιστορικού και στην κλινική εξέταση ασθενών
 • Eκπαίδευση φοιτητών 5ου έτους της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Eκπαιδευτικό Έτος 2013-2014) στη λήψη ιστορικού και στην κλινική εξέταση ασθενών
 • Eκπαίδευση φοιτητών 3ου έτους της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Eκπαιδευτικό Έτος 2013-2014) στη λήψη ιστορικού και στην κλινική εξέταση ασθενών
 • Eκπαίδευση φοιτητών 5ου έτους της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Eκπαιδευτικό Έτος 2014-2015) στη λήψη ιστορικού και στην κλινική εξέταση ασθενών
 • Eκπαίδευση φοιτητών 3ου έτους της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Eκπαιδευτικό Έτος 2014-2015) στη λήψη ιστορικού και στην κλινική εξέταση ασθενών
 • Eκπαίδευση φοιτητών 5ου έτους της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Eκπαιδευτικό Έτος 2015-2016) στη λήψη ιστορικού και στην κλινική εξέταση ασθενών
 • Eκπαίδευση φοιτητών 3ου έτους της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Eκπαιδευτικό Έτος 2016-2017) στη λήψη ιστορικού και στην κλινική εξέταση ασθενών
 • Eκπαίδευση φοιτητών 5ου έτους της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Eκπαιδευτικό Έτος 2016-2017) στη λήψη ιστορικού και στην κλινική εξέταση ασθενών

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Συμμετοχή ως συνερευνητής (co-investigator) στην πολυκεντρική μελέτη: Μακροχρόνια ποτελεσματικότητα της πιογλιταζόνης έναντι της μετφορμίνης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

OΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 • «Διαβητικό πόδι: Έλκη στα κάτω άκρα-πρόληψη ακρωτηριασμών», 10η Επιστημονική Διημερίδα της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 21-23 Δεκεμβρίου 2011, Αλεξανδρούπολη.
 • «Διαβητικό πόδι: Έλκη στα κάτω άκρα-πρόληψη ακρωτηριασμών», 14η Επιστημονική Διημερίδα της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 18-20 Oκτωβρίου 2013, Λίμνη Πλαστήρα.
 • 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Παθήσεων Διαβητικού ποδιού, 6-8 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα.
 • «Διαβητικό πόδι: Έλκη στα κάτω άκρα-πρόληψη ακρωτηριασμών», 15η Επιστημονική Διημερίδα της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 2-4 Μαίου 2014, Κατερίνη.
 • «Διαβητικό πόδι: Έλκη στα κάτω άκρα-πρόληψη ακρωτηριασμών», 16η Επιστημονική Διημερίδα της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 17-19 Oκτωβρίου 2014, Bασιλίτσα.
 • 3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο με Διεθνή Συμμετοχή, Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 5-8 Φεβρουαρίου 2015, Θεσσαλονίκη.
 • 20th Congress of Balkan Military Medical Committee, 8-11 June 2015, Porto Palace Hotel, Thessaloniki, Greece
 • «Διαβητικό πόδι: Έλκη στα κάτω άκρα-πρόληψη ακρωτηριασμών», 17η Επιστημονική Διημερίδα της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 16-18 Oκτωβρίου 2015, Mέτσοβο.
 • 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Παθήσεων Διαβητικού ποδιού, 5-7 Φεβρουαρίου 2016, Αθήνα
 • «Διαβητικό πόδι: Έλκη στα κάτω άκρα-πρόληψη ακρωτηριασμών», 19η Επιστημονική Διημερίδα της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 14-16 Oκτωβρίου 2016, Καστοριά
 • 4ο Πανελλήνιο Συμπόσιο με Διεθνή Συμμετοχή, Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 2-5 Φεβρουαρίου 2017, Θεσσαλονίκη.
 • 3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην καθημερινή κλινική πράξη», 16 Ιουνίου 2017, Αμφιθέατρο ΚΕΔΕΑ, Θεσσαλονίκη.
 • 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Παθήσεων Διαβητικού ποδιού, 1-4 Φεβρουαρίου 2018, Αθήνα

EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 • Ινκρετινομιμητικά φάρμακα στην καθημερινή θεραπευτική πρακτική του Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2, 24 Μαίου 2014, 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη.
 • 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με τίτλο “Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην καθημερινή κλινική Πράξη”, 16 Μαίου 2015, 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη
 • 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με τίτλο “Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην καθημερινή κλινική Πράξη”, 9 Aπριλίου 2016, 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη.
 • 4ο Πανελλήνιο Συμπόσιο με Διεθνή Συμμετοχή, Εταιρία Μελέτης Παθήσεων
 • Διαβητικού Ποδιού, 2-5 Φεβρουαρίου 2017, Θεσσαλονίκη.
 • 3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην καθημερινή κλινική πράξη», 16 Ιουνίου 2017, Αμφιθέατρο ΚΕΔΕΑ, Θεσσαλονίκη.
 • 5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο με Διεθνή Συμμετοχή, Εταιρία Μελέτης Παθήσεων
 • Διαβητικού Ποδιού, 31 Iανουαρίου-3 Φεβρουαρίου 2019, Θεσσαλονίκη.
 • «Διαβητικό πόδι: Έλκη στα κάτω άκρα-πρόληψη ακρωτηριασμών», 24η Επιστημονική Εκδήκωση της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 11-13 Oκτωβρίου 2019, Tρίκαλα
 • 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Παθήσεων Διαβητικού ποδιού, 30 Iανουαρίου-2 Φεβρουαρίου 2020, Αθήνα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

 • Νεότερες θεραπευτικές προτάσεις στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 24ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 18-20 Νοεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη.
 • Tοπική φροντίδα ελκών, 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο με διεθνή συμμετοχή, Εταιρεία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 21-23 Φεβρουαρίου 2013, Θεσσαλονίκη.
 • Ινκρετινομιμητικά φάρμακα στην καθημερινή θεραπευτική πρακτική του Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2: “Eνέσιμες αγωγές στη θεραπεία του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2”, 24 Μαίου 2014, 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη
 • «Διάγνωση Διαβητικής Νευροπάθειας – Εντοπισμός ατόμου σε κίνδυνο για εμφάνιση έλκους» «Διαβητικό πόδι: Έλκη στα κάτω άκρα-πρόληψη ακρωτηριασμών», 16η Επιστημονική Διημερίδα της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 17-19 Oκτωβρίου 2014, Bασιλίτσα
 • Αντιμετώπιση δύσκολων περιστατικών με την χρήση νεώτερων μεθόδων – Εισηγητής: Ν. Τεντολούρης
 • «Διάγνωση Σακχαρώδη Διαβήτη», 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με τίτλο “Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην καθημερινή κλινική Πράξη”, 16 Μαίου 2015, 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη.
 • Oral Presentattions, Hematology-Oncology 20th Congress of Balkan Military Medical Committee, June 8-11 June, 2015, Porto Palace, Thessaloniki, Greece
 • Κλινικό Φροντιστήριο: ‘Ανίχνευση της περιφερικής αγγειοπάθειας’, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Παθήσεων Διαβητικού ποδιού, 5-7 Φεβρουαρίου 2016, Αθήνα
 • Προφορικές Ανακοινώσεις ΠΑ13 – ΠΑ23, Σάββατο 6-9-15, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Παθήσεων Διαβητικού ποδιού, 5-7 Φεβρουαρίου 2016, Αθήνα.
 • «Αθηροσκλήρωση και διαβήτης», «Διαβητικό πόδι: Έλκη στα κάτω άκρα-πρόληψη ακρωτηριασμών», 19η Επιστημονική Διημερίδα της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 17-19 Oκτωβρίου 2016, Καστοριά
 • «Οργάνωση ιατρείων διαβητικού ποδιού – Στόχοι» «Διαβητικό πόδι: Έλκη στα κάτω άκρα-πρόληψη ακρωτηριασμών», 19η Επιστημονική Διημερίδα της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 17-19 Oκτωβρίου 2016, Καστοριά.
 • «Οξείες καταστάσεις στο διαβήτη», 4ο Πανελλήνιο Συμπόσιο με Διεθνή Συμμετοχή, Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 2-5 Φεβρουαρίου 2017, Θεσσαλονίκη.
 • «Διαδραστική συζήτηση περιστατικών» 21η Επιστημονική Διημερίδα της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 13-15 Oκτωβρίου 2017, Σέρρες.
 • “Οστεομυελίτιδα: Απεικονιστικά ευρήματα και χειρουργική θεραπεία”, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Παθήσεων Διαβητικού ποδιού, 1-4 Φεβρουαρίου 2018, Αθήνα
 • Θέματα Διαβητολογίας – «Ινσουλινοθεραπεία στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και Ανασκοπώντας τις μελέτες καρδιαγγειακής ασφάλειας στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2», Θέματα Εσωτερικής Παθολογίας, 5-7 Απριλίου 2019, Άγιος Αθανάσιος Πέλλας
 • «Ανάλυση βαδίσματος. Πόσο σημαντική είναι», 5o Ετήσιο Συνέδριο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ” Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη”, Θεσσαλονίκη 31 Μαΐου-01 Ιουνίου 2019.
 • «Τοπική φροντίδα και πρόληψη. Ερωτήματα και απαντήσεις»7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Παθήσεων Διαβητικού ποδιού, 30 Iανουαρίου-2 Φεβρουαρίου 2020, Αθήνα..

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 • ATLS, Students Course, 1-3 Oκτωβρίου 1999,401 ΓΣΝΑ, Αθήνα.
 • Παράγοντες κινδύνου. Νεώτερες απόψεις και αντιμετώπιση, 14-16 Απριλίου 2000, Ξενοδοχείo Holiday Inn, Αθήνα.
 • «Τι νεώτερο στη θεραπευτική αντιμετώπιση των λοιμώξεων», 10 Ιουνίου 2000, Σισμανόγλειο Νοσοκομείο.
 • Παράγοντες κινδύνου. Νεώτερες απόψεις και αντιμετώπιση, 27-29 Απριλίου 2001,Ξενοδοχείo Holiday Inn, Αθήνα.
 • Μετεκπαιδευτικά μαθήματα στην Ενδοκρινολογία και τον Μεταβολισμό, 21-25 Ιανουρίου 2002, Αθήνα.
 • «Νοσοκομειακές λοιμώξεις», 5η Επιστημονική Ημερίδα Λοιμώξεων 19 Ιανουαρίου 2002, Αθήνα.
 • «Θεραπευτική αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας», 2η Επιστημονική Διημερίδα, 19-20 Απριλίου 2002, Ξενοδοχείο Αthenaeum Intercontinental, Αθήνα.
 • Ημέρες Παθολογίας ’02, 26-27 Απριλίου 2002, Ξενοδοχείο Caravel, Αθήνα.
 • Διαβήτης και Νεφρός», 28 Φεβρουαρίου 2004, Ξενοδοχείο Grande Bretagne, Αθήνα.
 • Μετεκπαιδευτικά μαθήματα στο Σακχαρώδη Διαβήτη (29ο Έτος), 26-30 Νοεμβρίου 2007, Ξενοδοχείo Holiday Inn , Αθήνα.
 • «Νέοι ορίζοντες στην αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη και των επιπλοκών του» 29 Φεβρουαρίου-1 Μαρτίου 2008, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα.
 • «Η αθηροθρομβωτική νόσος», Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών, Ελληνική Εταιρεία Λιπιοδολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου, Νοέμβριος 2007-Ιούνιος 2008, Αθήνα.
 • «Διαβητικό πόδι: Έλκη στα κάτω άκρα-πρόληψη ακρωτηριασμών», 8η Επιστημονική Διημερίδα της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 11-13 Δεκεμβρίου 2009, Ιωάννινα.
 • 1ο Κλινικό Σεμινάριο: Σακχαρώδης Διαβήτης και Αγγειοπάθεια, 8-10 Οκτωβρίου 2010, Ξενοδοχείο Porto Carras Meliton, Xαλκιδική.
 • «Διαβητικό πόδι: Έλκη στα κάτω άκρα-πρόληψη ακρωτηριασμών», 9η Επιστημονική Διημερίδα της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 10-12 Δεκεμβρίου 2010, Λάρισα.
 • 2ο Κλινικό Σεμινάριο: Σακχαρώδης Διαβήτης και Αγγειοπάθεια, 25-27 Φεβρουαρίου 2011, Ξενοδοχείο Montana, Καρπενήσι.
 • «Διαβητικό πόδι: Έλκη στα κάτω άκρα-πρόληψη ακρωτηριασμών», 10η Επιστημονική Διημερίδα της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 21-23 Δεκεμβρίου 2011, Αλεξανδρούπολη.
 • «Διαβητικό πόδι: Έλκη στα κάτω άκρα-πρόληψη ακρωτηριασμών», 12η Πανελλήνια Διημερίδα της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 12-14 Οκτωβρίου 2012, Καβάλα.
 • «Διαβητικό πόδι: Έλκη στα κάτω άκρα-πρόληψη ακρωτηριασμών», 14η Πανελλήνια Διημερίδα της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 18-20 Οκτωβρίου 2013, Λίμνη Πλαστήρα.
 • Medical Seminar “ASCLEPIUS 2013” NRDC-GR HQ, Thessaloniki 4-5 Dekembriou 2013
 • «Διαβητικό πόδι: Έλκη στα κάτω άκρα-πρόληψη ακρωτηριασμών», 15η Πανελλήνια Διημερίδα της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 2-4 Μαίου 2014, Κατερίνη.
 • Ινκρετινομιμητικά φάρμακα στην καθημερινή θεραπευτική πρακτική του Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2, 24 Μαίου 2014, 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη.
 • 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με τίτλο “Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην καθημερινή κλινική Πράξη”, 16 Μαίου 2015, 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη.
 • «Διαβητικό πόδι: Έλκη στα κάτω άκρα-πρόληψη ακρωτηριασμών», 17η Επιστημονική Διημερίδα της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 16-18 Oκτωβρίου 2015, Mέτσοβο.
 • 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με τίτλο “Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην καθημερινή κλινική Πράξη”, 9 Aπριλίου 2016, 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη
 • «Διαβητικό πόδι: Έλκη στα κάτω άκρα-πρόληψη ακρωτηριασμών», 19η Επιστημονική Διημερίδα της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 14-16 Oκτωβρίου 2016, Καστοριά
 • 3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην καθημερινή κλινική πράξη», 16 Ιουνίου 2017, Αμφιθέατρο ΚΕΔΕΑ, Θεσσαλονίκη.
 • «Διαβητικό πόδι: Έλκη στα κάτω άκρα-πρόληψη ακρωτηριασμών», 21η Επιστημονική Διημερίδα της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 13-15 Oκτωβρίου 2017, Σέρρες.
 • 30ο Επιστημονικό Σεμινάριο «Kλινικές αποφάσεις και διλήμματα στην Καρδιολογία και το Σακχαρώδη Διαβήτη», 16 Ιουνίου 2018, Θεσσαλονίκη. Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης Βορείου Ελλάδας
 • Θέματα Εσωτερικής Παθολογίας, 5-7 Απριλίου 2019, Άγιος Αθανάσιος Πέλλας.
 • «Διαβητικό πόδι: Έλκη στα κάτω άκρα-πρόληψη ακρωτηριασμών», 24η Επιστημονική Εκδήlωση της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 11-13 Oκτωβρίου 2019, Tρίκαλα.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 • «Αυτοκτονία :Βιοψυχοκοινωντκές Προσεγγίσεις» , 16-19 Μαίου 1996, Αθήνα.
 • 4th International Symposium on Hypercholesterolaemia , 8-9 Δεκεμβρίου 2000, Αθήνα.
 • 1ο Πανελλήνιο Παγκρεατολογικό Συνέδριο , 15-16 Δεκεμβρίου 2000, Αθήνα.
 • 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων , 3-4 Φεβρουαρίου 2001, Αθήνα.
 • 4ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας 15-17 Φεβρουαρίου 2001, Αθήνα.
 • 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας, 16-20 Οκτωβρίου 2001, Αθήνα.
 • 5th International Symposium on Febrile Neutropenia , 12-14 Δεκεμβρίου 2001, Brussels.
 • 2ο Πανελλήνιο Παγκρεατολογικό Συνέδριο, 11-12 Ιανουαρίου 2002, Θεσσαλονίκη.
 • 28ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 21-25 Μαίου 2002, Αθήνα.
 • 20th International Symposium on Diabetes and Nutrition, 27-30 Ιουνίου 2002, Σάμος.
 • 38th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes, 1-5 Σεπτεμβρίου, Budapest.
 • 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας, 1-5 Οκτωβρίου 2002, Αθήνα.
 • 1ο Εθνικό Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας, 30 Ιανουρίου-1 Φεβρουαρίου 2003, Αθήνα.
 • 1st Balkan Congress on Obesity, 6-9 Φεβρουαρίου 2003, Αθήνα
 • 8ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο , 12-16 Μαρτίου 2003, Αθήνα.
 • 63nd Scientific Sessions, American Diabetes Association , 13-17 Ιουνίου 2003, New Orleans, USA.
 • 18th Internatonal Diabetes Federation Congress, 24-29 Αυγούστου 2003, Paris.
 • 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας, 1-5 Οκτωβρίου 2003, Αθήνα.
 • 3rd International Congress on Sport Psychοlogy, 26-28 Nοεμβρίου 2004, Τρίκαλα.
 • 21ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 23-26 Νοεμβρίου 2006, Θεσσαλονίκη.
 • 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 27-29 Μαρτίου 2008, Αθήνα.
 • 7ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας, 3-5 Απριλίου 2008, Αθήνα.
 • «Νεότερες εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία», 3-5 Απριλίου 2009, Αθήνα.
 • 23ο Ετήσιο Συνέδριο Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας, 12-14 Νοεμβρίου 2010, Θεσσαλονίκη.
 • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού με διεθνή συμμετοχή, 15-17 Aπριλίου 2010, Αθήνα.
 • Βelgian Podiatry Conference, 15-16 Oκτωβρίου 2010, Groot-Bijaarden, Βelgium
 • 12ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, 16-20 Μαρτίου 2011, Αθήνα.
 • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού με διεθνή συμμετοχή, 9-11 Φεβρουαρίου 2012, Αθήνα.
 • Leading Innovative Vascular Education (LIVE), 24-27 Μαίου 2012, Αλεξανδρούπολη.
 • Ημερίδα με θέμα «Αντιβιοτικά-Ορθολογική Χρήση», 8 Ιουνίου 2013, Αμφιθέατρο 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη
 • 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού με διεθνή συμμετοχή, 6-8 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα.
 • «Διαβητικό πόδι: Έλκη στα κάτω άκρα-πρόληψη ακρωτηριασμών», 16η Επιστημονική Διημερίδα της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 17-19 Oκτωβρίου 2014,  Bασιλίτσα.
 • 25ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 27-29 Νοεμβρίου 2014, Θεσσαλονίκη.
 • 3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο με Διεθνή Συμμετοχή, Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 5-8 Φεβρουαρίου 2015, Θεσσαλονίκη
 • 15ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, 18-21 Μαρτίου 2015, Αθήνα.
 • 20th Congress of Balkan Military Medical Committee, June 8-11 June, 2015, Porto Palace, Thessaloniki, Greece
 • 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Παθήσεων Διαβητικού ποδιού, 5-7 Φεβρουαρίου 2016, Αθήνα
 • 16ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, 15-18 Μαρτίου 2017, Αθήνα.
 • 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Παθήσεων Διαβητικού ποδιού, 1-4 Φεβρουαρίου 2018, Αθήνα
 • 5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο με Διεθνή Συμμετοχή, Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 31 Iανουαρίου-3 Φεβρουαρίου 2019, Θεσσαλονίκη
 • 17ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, 13-16 Μαρτίου 2019, Αθήνα.
 • 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Παθήσεων Διαβητικού ποδιού, 30 Iανουαρίου-2 Φεβρουαρίου 2020, Αθήνα.

ΟΜΙΛΙΕΣ

 • 1ο Κλινικό Σεμινάριο ΕΜΕΔΙΠ: Σακχαρώδης Διαβήτης και Αγγειοπάθεια, 8-10 Οκτωβρίου 2010, Ξενοδοχείο Porto Carras Meliton, Xαλκιδική. «Πρόληψη Ακρωτηριασμών: Η συμβολή της γλυκαιμικής ρύθμισης»
 • Μετεκπαιδευτικά μαθήματα στο Σακχαρώδη Διαβήτη 2010-2011(Διαβητολογικό κέντρο ΓΝ ‘Παπαγεωργίου’ και Α΄και Β΄Παθολογική Κλινική 424 ΓΣΝΕ) : «H συμβολή της γλυκόζης νηστείας στη διαμόρφωση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης»
 • 2ο Κλινικό Σεμινάριο ΕΜΕΔΙΠ: Σακχαρώδης Διαβήτης και Αγγειοπάθεια, 25-27 Φεβρουαρίου 2011, Καρπενήσι. «Συζήτηση-διαφορική διάγνωση, αντιμετώπιση και πρόληψη ελκών»
 • 4.Ημερίδα «Διαβητικό Πόδι», Σάββατο 4 Ιουνίου 2011, Αμφιθέατρο 424 ΓΣΝΕ (Α΄και Β΄Παθολογική Κλινική 424 ΓΣΝΕ και Διαβητολογικό κέντρο ΓΝ ‘Παπαγεωργίου’): «Επιδημιολογικά Στοιχεία»
 • «Διαβητικό πόδι: Έλκη στα κάτω άκρα-πρόληψη ακρωτηριασμών», 10η Επιστημονική Διημερίδα της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 21-23 Δεκεμβρίου 2011, Αλεξανδρούπολη. «Νεότερες τεχνικές για τη διάγνωση της νευροπάθειας».
 • Μετεκπαιδευτικά μαθήματα στο Σακχαρώδη Διαβήτη 2011-2012 (Διαβητολογικό κέντρο ΓΝ ‘Παπαγεωργίου’ και Α΄και Β΄Παθολογική Κλινική 424 ΓΣΝΕ) : «Ο ασθενής με Σακχαρώδη Διαβήτη στο χειρουργείο».
 • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού με διεθνή συμμετοχή, 9-11 Aπριλίου 2012, Αθήνα. «Προσυμπτωματικός έλεγχος και συνήθη λάθη στην εκτίμηση του ποδιού σε κίνδυνο: Ποσοτικές δοκιμασίες για τη διάγνωση της νευροπάθειας»
 • Can Early diabetes control prevent development of peripheral neuropathy? Leading Innovative Vascular Education (LIVE), 24-27 Μαίου 2012, Αλεξανδρούπολη.
 • «Διαβητικό πόδι: Έλκη στα κάτω άκρα-πρόληψη ακρωτηριασμών», 12η Πανελλήνια Διημερίδα της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 21-23 Δεκεμβρίου 2012, Kαβάλα. «Διάγνωση του Ποδιού σε Κίνδυνο-Πρόληψη: Ποσοτικές δοκιμασίες».
 • «Αυτόνομη νευροπάθεια στο διαβήτη (Διάλεξη)» 24ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 18-20 Νοεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη.
 • «Σακχαρώδης διαβήτης κύησης και σακχαρώδης διαβήτης στην κύηση: Ορισμός – Διάγνωση – Επιδημιολογία» 24ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 18-20 Νοεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη.
 • 12.«Ινκρετινομιμητικά: Πότε – Πώς;» Εκπαιδευτικά μαθήματα μέσω Διαδικτύου-Σακχαρώδης Διαβήτης: Απαντήσεις σε καθημερινά κλινικά προβλήματα με βάση τη βιβλιογραφία (2ος Κύκλος). Εταιρεία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού—Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης Διαβητολογικό Κέντρο
 • Μετεκπαιδευτικά μαθήματα στο Σακχαρώδη Διαβήτη 2012-2013 (Διαβητολογικό κέντρο ΓΝ ‘Παπαγεωργίου’ και Α΄και Β΄Παθολογική Κλινική 424 ΓΣΝΕ) : «Kατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας 2013».
 • Tοπική φροντίδα ελκών: Kαθαρισμός, 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο με διεθνή συμμετοχή, Εταιρεία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 21-23 Φεβρουαρίου 2013, Θεσσαλονίκη.
 • Oμιλία στο NDC-GR HQ με θέμα: “Sexual transmitted diseases: general information and prevention” στα πλαίσια ημερίδας “First Aid and Preventive Medicine” 27 Mar 2013
 • «Έλεγχος για μικρο/μακροαγγειακές επιπλοκές: Πότε – Πώς» (Σχολιασμός) Εκπαιδευτικά μαθήματα μέσω Διαδικτύου 2013- Ο Διαβήτης και οι επιλοκές του: Σφαιρική προσέγγιση του Διαβητικού Ασθενή στην κλινική πράξη. Εταιρεία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού—Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης Διαβητολογικό Κέντρο.
 • Διαβητικό πόδι: Έλκη στα κάτω άκρα-πρόληψη ακρωτηριασμών», 14η Πανελλήνια Διημερίδα της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 18-20 Οκτωβρίου 2013, Λίμνη Πλαστήρα «Διάγνωση του Ποδιού σε Κίνδυνο-Πρόληψη: Κλινική Εξέταση».
 • «Πρόληψη και αντιμετώπιση Επιπλοκών στο Σακχαρώδη Διαβήτη: Διαβητικό Πόδι», «Διαβητικό χωριό», 15-16-17 Νοεμβρίου 2013, Θεσσαλονίκη.
 • «Η σημασία της ρύθμισης των μεταβολικών παραμέτρων και της αρτηριακής πίεσης στο διαβητικό πόδι: Η σημασία της ρύθμισης της γλυκόζης» 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού με διεθνή συμμετοχή, 6-8 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα.
 • Μετεκπαιδευτικά μαθήματα στο Σακχαρώδη Διαβήτη 2013-2014 (Διαβητολογικό κέντρο ΓΝ ‘Παπαγεωργίου’ και Α΄και Β΄Παθολογική Κλινική 424 ΓΣΝΕ) : «Διαβητική Νεφροπάθεια – Από την πλευρά του Διαβητολόγου».
 • «Ενέσιμη αγωγή σε τύπου 2 διαβήτη: Ενδείξεις – Αντενδείξεις σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες οδηγίες: Ινκρετινομιμητικά» Εκπαιδευτικά μαθήματα μέσω Διαδικτύου 2014 Εταιρεία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού και Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης, Διαβητολογικό Κέντρο.
 • Διαβητικό πόδι: Έλκη στα κάτω άκρα-πρόληψη ακρωτηριασμών», 15η Πανελλήνια Διημερίδα της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 2-4 Μαίου 2014
 • 2014, Κατερίνη «Διάγνωση Διαβητικής Νευροπάθειας – Εντοπισμός ατόμου σε κίνδυνο για εμφάνιση έλκους: Κλινική εξέταση. Λάθη – Παραλείψεις»
 • Ινκρετινομιμητικά φάρμακα στην καθημερινή θεραπευτική πρακτική του Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου : “Aπό του στόματος αντιδιαβητική αγωγή: Αναστολείς DPP-4”, 24 Μαίου 2014, 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη
 • «Διαβητικό πόδι: Έλκη στα κάτω άκρα-πρόληψη ακρωτηριασμών», 16η Επιστημονική Διημερίδα της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 17-19 Oκτωβρίου 2014,  Bασιλίτσα. ««Διάγνωση Διαβητικής Νευροπάθειας – Εντοπισμός ατόμου σε κίνδυνο για εμφάνιση έλκους:Διάγνωση και Διαφορική διάγνωση πολυνευροπάθειας»
 • «Διαβητικό πόδι: Έλκη στα κάτω άκρα-πρόληψη ακρωτηριασμών», 16η Επιστημονική Διημερίδα της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 17-19 Oκτωβρίου 2014,  Bασιλίτσα. ««Διάγνωση και συντηρητική αντιμετώπιση της Περιφερικής Αγγειοπάθειας: Συντηρητική αντιμετώπιση»
 • «Αντιμετώπιση υπεργλυκαιμίας νηστείας – Αγωγή από του στόματος (Σχολιασμός) Εκπαιδευτικά μαθήματα μέσω Διαδικτύου 2014-2015- Προβληματισμοί στην αντιμετώπιση του  διαβητικού ασθενή στην κλινική πράξη.
 • Εταιρεία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού—Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης Διαβητολογικό Κέντρο-Διαβητολογικό Κέντρο Γενικού Νοσοσκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • «Διαβητικό πόδι: Διαβητική Νευροπάθεια: Κλινική εικόνα και διάγνωση», 25ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 27-29 Νοεμβρίου 2014, Θεσσαλονίκη.
 • 3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο με Διεθνή Συμμετοχή, Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 5-8 Φεβρουαρίου 2015, Θεσσαλονίκη.
 • «Κλινικό Φροντιστήριο με ενεργό συμμετοχή. Διάγνωση νευροπάθειας: Λάθη και παραλείψεις: Κλινική εξέταση»
 • 3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο με Διεθνή Συμμετοχή, Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 5-8 Φεβρουαρίου 2015, Θεσσαλονίκη. «Κλινικό Φροντιστήριο με ενεργό συμμετοχή. Διάγνωση της περιφερικής αγγειοπάθειας: Κλινική εκτίμηση»
 • 3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο με Διεθνή Συμμετοχή, Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 5-8 Φεβρουαρίου 2015, Θεσσαλονίκη Διαδραστικό Kλινικό Φροντιστήριο με ενεργό συμμετοχή Συζήτηση περιστατικών
 • 3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο με Διεθνή Συμμετοχή, Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 5-8 Φεβρουαρίου 2015, Θεσσαλονίκη «Κλινικό Φροντιστήριο με ενεργό συμμετοχή Ανίχνευση του ποδιού σε κίνδυνο για έλκος: Διαβητική Νευροπάθεια»
 • 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με τίτλο “Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην καθημερινή κλινική Πράξη”, 16 Μαίου 2015, 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη Θεραπευτικός Αλγόριθμος ADA-EASD “GLP-1 (Παρουσίαση περιστατικού)”
 • 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με τίτλο “Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην καθημερινή κλινική Πράξη”, 16 Μαίου 2015, 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη Ινσουλινοθεραπεία στον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 “Πότε ξεκινάμε ινσουλίνη στον ΣΔ τύπου 2;”
 • 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με τίτλο “Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην καθημερινή κλινική Πράξη”, 16 Μαίου 2015, 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη
 • Κλινικό Φροντιστήριο «Κλινική εξέταση διαβητικού ποδιού – Έλεγχος για νευροπάθεια (Επίδειξη και Εκμάθηση»
 • «Διαβητικό πόδι: Έλκη στα κάτω άκρα-πρόληψη ακρωτηριασμών», 17η Επιστημονική Διημερίδα της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 16-18 Oκτωβρίου 2015, Mέτσοβο. «Κλινικό φροντιστήριο «Διάγνωση νευροπάθειας: Κλινική εξέταση»
 • «Διαβητικό πόδι: Έλκη στα κάτω άκρα-πρόληψη ακρωτηριασμών», 17η Επιστημονική Διημερίδα της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 16-18 Oκτωβρίου 2015, Mέτσοβο. «Περιφερική αγγειοπάθεια – Θεραπεία: Συντηρητική αντιμετώπιση»
 • «Ινσουλινοθεραπεία σε τύπου 2 ασθενείς. Τι ισχύει σήμερα» – (Σχολιασμός) Εκπαιδευτικά μαθήματα μέσω Διαδικτύου 2015- Θεραπευτικές προσεγγίσεις του ΣΔτ2 και των επιπλοκών του: Διαβήτης, Επιπλοκές, Σφαιρική προσέγγιση του Διαβητικού ασθενούς στην κλινική πράξη Εταιρεία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού—Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης Διαβητολογικό Κέντρο-Διαβητολογικό Κέντρο Γενικού Νοσοσκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • «Επιδράσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα των νεότερων αντιδιαβητικών δισκίων-Πρόσφατα δεδομένα» – (Σχολιασμός) Εκπαιδευτικά μαθήματα μέσω Διαδικτύου 2015- Σακχαρώδης Διαβήτης-Επιπλοκές. Η πρόκληση της ολιστικής προσέγγισης στην καθημερινή κλινική πράξη (Νοέμβριος 2015)
 • «Κλινικό Φροντιστήριο: Διάγνωση νευροπάθειας -Ιστορικό» 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 5-7  Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα.
 • «Διάγνωση Προδιαβήτη και Σακχαρώδη Διαβήτη. Τι ισχύει σήμερα; – (Σχολιασμός) Εκπαιδευτικά μαθήματα μέσω Διαδικτύου 2016- 1ος Κύκλος «Σακχαρώδης Διαβήτης – Επιπλοκές &Αντιμετώπιση».
 • 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με τίτλο “Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην καθημερινή κλινική Πράξη”, 9 Aπριλίου 2016, 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη «Κατευθυντήριες οδηγίες ADA-EASD για τη θεραπεία του Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2- Κριτική θεώρηση του  αλγορίθμου»
 • 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με τίτλο “Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην καθημερινή κλινική Πράξη”, 9 Aπριλίου 2016, 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη «Η ινσουλινοθεραπεία στο Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2 -Εντατικοποίηση»
 • «Ρύθμιση Γλυκαιμίας-Ενέσιμες αγωγές» Εκπαιδευτικά μαθήματα μέσω διαδικτύου Σακχαρώδης Διαβήτης και Επιπλοκές και Αντιμετώπιση¨ Εταιρεία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού—Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης Διαβητολογικό Κέντρο-Διαβητολογικό Κέντρο Γενικού Νοσοσκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» Πανεπιστήμιο Αθηνών. (2 Mαίου 2016)
 • «Εντατικοπόιηση αγωγής μετά την ινσουλίνη. Δισκία ή γευματική ινσουλίνη;» «Σακχαρώδης Διαβήτης και Επιπλοκές και Αντιμετώπιση» Εταιρεία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού—Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης Διαβητολογικό Κέντρο-Διαβητολογικό Κέντρο Γενικού Νοσοσκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» Πανεπιστήμιο Αθηνών. (13 Οκτωβρίου 2016)
 • «Κλινική εκτίμηση παχυσαρκίας», 5 Δεκεμβρίου 2016. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Σακχαρώδης Διαβήτης  και  Παχυσαρκία», Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017. (Διευθυντής Σπουδών: Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Ν. Τεντολούρης  Α΄Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Διαβητολογικού Κέντρου ΓΝΑ «Λαϊκό)
 • «Οξείες καταστάσεις στο διαβήτη: Υπεργλυκαιμία και υπερόσμωση», 4ο Πανελλήνιο Συμπόσιο με Διεθνή Συμμετοχή, Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 2-5 Φεβρουαρίου 2017, Θεσσαλονίκη.
 • «Nευροπάθεια του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος», 8 Μαίου 2017. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Σακχαρώδης Διαβήτης  και  Παχυσαρκία», Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017. (Διευθυντής Σπουδών: Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Ν. Τεντολούρης Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Διαβητολογικού Κέντρου ΓΝΑ «Λαϊκό)
 • “Εκδηλώσεις της νευροπάθειας του ΑΝΣ”- 3ο Ετήσιο Συνέδριο “Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη, 19-21 Μαίου 2017, Θεσσαλονίκη.
 • «Στρατηγικές θεραπευτικής αντιμετώπισης Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2: Eνέσιμες αγωγές» 3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην καθημερινή κλινική πράξη», 16 Ιουνίου 2017, Αμφιθέατρο ΚΕΔΕΑ, Θεσσαλονίκη.
 • «Αντιμετώπιση του νοσηλευόμενου ασθενή με διαβητικό έλκος» 21η Επιστημονική Διημερίδα της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 13-15 Oκτωβρίου 2017, Σέρρες.
 • «Κλινική εκτίμηση παχυσαρκίας», 20 Νοεμβρου 2017. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Σακχαρώδης Διαβήτης  και  Παχυσαρκία», Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017. (Διευθυντής Σπουδών: Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Ν. Τεντολούρης  Α΄Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Διαβητολογικού Κέντρου ΓΝΑ «Λαϊκό)
 • “Η καθημερινότητα με τον Σακχαρώδη Διαβήτη. Εμπόδια και συννοσηρότητες: Κατάθλιψη και Διαβήτης” Health Festival – 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής για τη Δημόσια Υγεία., 29-31 Μαρτίου, ΚΕΔΕΑ, Θεσσαλονίκη
 • “Εκδηλώσεις της νευροπάθειας του ΑΝΣ”- 4ο Ετήσιο Συνέδριο “Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη, 4-6 Μαίου 2018, Θεσσαλονίκη “Θεραπευτικές στρατηγικές στο ΣΔ: Aσθενής παχύσαρκος 52 ετών υπό μετφορμίνη και τρανασαμιναιμία”, 30ο Επιστημονικό Σεμινάριο “Κλινικές αποφάσεις και διλήμματα στην Καρδιολογία και το Σακχαρώδη Διαβήτη”, Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης Βορείου Ελλάδας 16 Ιουνίου 2018, Θεσσαλονίκη
 • « Νεώτερες Θεραπευτικές στο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2-Ανάλογα GLP-1: Κλινικές ενδείξεις και θεραπευτικές δυνατότητες» , 27ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων,18 – 20 Οκτωβρίου 2018, Θεσσαλονίκη.
 • «Κλινική εκτίμηση παχυσαρκίας», 26 Νοεμβρου 2018. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Σακχαρώδης Διαβήτης  και  Παχυσαρκία», Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019. (Διευθυντής Σπουδών: Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Ν. Τεντολούρης  Α΄Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Διαβητολογικού Κέντρου ΓΝΑ «Λαϊκό)
 • «Προδιαβήτης – Πόδι σε κίνδυνο: Νευροπάθεια» 5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο με Διεθνή Συμμετοχή, Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 31 Iανουαρίου-3 Φεβρουαρίου 2019, Θεσσαλονίκη.
 • «Διαβητικό πόδι: Έλκη στα κάτω άκρα-πρόληψη ακρωτηριασμών», 24η Επιστημονική Εκδήlωση της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 11-13 Oκτωβρίου 2019, Tρίκαλα. ««Διερεύνηση και αντιμετώπιση παραγόντων για την πρόληψη των επιπλοκών στο Σακχαρώδη Διαβήτη: Ρύθμιση Υπέρτασης»
 • «Κλινική εκτίμηση παχυσαρκίας», 25 Νοεμβρου 2019. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Σακχαρώδης Διαβήτης  και  Παχυσαρκία», Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020. (Διευθυντής Σπουδών: Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Ν. Τεντολούρης  Α΄Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Διαβητολογικού Κέντρου ΓΝΑ «Λαϊκό)

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

 • Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2, Νεότερα Δεδομένα-Ανασκόπηση σημαντικών δημοσιεύσεων, ΕLPEN, Kαλαμαριά, Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

 • «Εμπαγλιφλοζίνη, αναστολέας SGLT-2. Φαρμακολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά. Αποτελέσματα της μελέτης EMPAREG OUTCOME» ( BΟEΗRINGER INGELΗEIM)
 • 2ο Ετήσιο Συνέδριο “Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη” Θεσσαλονίκη 3-5 Ιουνίου 2016 Grand Hotel Palace.
 • «Αντιμετωπίζοντας τις ακάλυπτες ανάγκες της θεραπείας με βασική ινσουλίνη: Ο ρόλος της glargine 300 U/ml.» (SANOFI)
 • 3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην καθημερινή κλινική πράξη», 16 Ιουνίου 2017, Αμφιθέατρο ΚΕΔΕΑ, Θεσσαλονίκη.
 • «Ηλικιωμένοι ασθενείς με Διαβήτη Τύπου 2. Η θέση της αλογλιπτίνης. Συζήτηση Περιστατικών» (ELPEN)
 • 21η Επιστημονική Διημερίδα της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 13-15 Oκτωβρίου 2017, Σέρρες.
 • «Ινσουλινοθεραπευόμενος διαβήτης: Ευελιξία σε κάθε βήμα» (NOVO NORDISK) 5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο με Διεθνή Συμμετοχή, Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 31 Iανουαρίου-3 Φεβρουαρίου 2019, Θεσσαλονίκη.
 • «Ασθενής με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακό κίνδυνο στην Π.Φ.Υ. Μύθοι και αλήθειες. Συζήτηση κλινικών περιστατικών» 5ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο “Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην Καθημερινή Κλινική Πράξη”, Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019, Αμφιθέατρο 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 • Ε.Πανάγου, Μ.Ψάλλας, Γ. Ρασιδάκης, Η.Δράκος, Ι. Παχιαδάκης, Α.Καραμέρης, Θ. Ροκκάς. Συσχέτιση τρανσαμινασών και ηπατικής ιστολογίας στη χρόνια ιογενή ηπατίτιδα. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας ,Θεσσαλονίκη 1999.
 • A. Σκιαδά, Μ. Ψάλλας, Α.Τόσκας, Ι.Δέτση, Γ. Πετρίκκος, Ν. Κατσιλάμπρος. Ταυτόχρονη διάγνωση πνευμονίας από Pneumocystis Carinii και καρκίνου πνεύμονος. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας, Αθήνα 2000.
 • A. Skiada, A. Toskas, G. Petrikkos, M. Psallas, D. Bouramas, L. Sitos, N. Katsilambros. Acute myelopathy due to epidural abscess secondary to bacterial endocarditis: Report of two cases. 6th World Hellenic Biomedical Congress, Athens 2000.
 • M. Psallas, N.Tentolouris, A.Kokkinos, E. Diakoumopoulou, D. Kokkinos, N. Katsilambros. Corrected QT interval dispersion in diabetic patients – no association with diabetic complications. 3rd Congress of the European Federation of Internal Medicine, Edinburgh 2001.
 • Μ. Ψάλλας, Ν. Τεντολούρης, Α. Κόκκινος, Ε. Διακουμοπούλου, Δ. Κόκκκινος, Ν.Κατσιλάμπρος. Η διασπορά του διορθωμένου ως προς την καρδιακή συχνότητα QT διαστήματος στα διαβητικά  άτομα. 27ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 2001.
 • S. Liatis, N.Tentolouris, I. Moysakis, P. Tsapogas, M. Psallas, E. Diakoumopoulou, Kyriakidis, N. Katsilambros. Aortic distensibility is reduced in diabetic patients with autonomic neuropathy European Association for the Study of Diabetes, UK 2001.
 • Γ. Νίκου, Θ. Αρναούτη, Χ. Τουμπανάκης, Δ. Κυριάκη, Ε. Κίτσου, Μ. Ψάλλας, Ε. Καλαμάτας. Octreoscan και τομογραφικές εικόνες με spect γ-camera για τον καθορισμό της θεραπείας λειτουργικών και μη λειτουργικών νευροενδοκρινικών όγκων. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας , Ιωάννινα 2001.
 • A. Σκιαδά, Ε. Πετρίκκου, Φ. Ματσούκα, Μ. Ψάλλας, Α. Τόσκας, Γ. Πετρίκκος. Αντιμετώπιση συστηματικής ασπεργίλλωσης μη ανταποκρινόμενης στη θεραπεία με λιποσωμική Αμφοτερικίνη Β, με εχινοκανδίνη (κασποφουγκίνη). 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων, Αθήνα 2001.
 • Σ. Λιάτης, Ν. Τεντολούρης, Ι. Μωυσάκης, Π. Τσαπόγας, Μ. Ψάλλας, Ε. Διακουμοπούλου, Μ. Κυριακίδης, Ν. Κατσιλάμπρος. Μειωμένη αορτική διατασιμότητα σε διαβητικά άτομα τύπου 2 με αυτόνομη νευροπάθεια. 1ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Forum, Aθήνα 2001.
 • S. Christophilopoulou, M. Suller, P. Goukalis, I. Georgopoulos, M. Psallas, G. Petrikkos. Detection of candida and aspergillus antigens in the serum of neutropenic patients. 5th International Symposium on Febrile Neutropenia, Bruxelles 2001.
 • A. Ζορμπαλά, Μ. Ψάλλας, Χ. Νικολάου, Κ. Χατζηκωνσταντίνου, Γ. Τζώρτζης. Τοπική υποτροπή οξείας λευχαιμίας στη ρίνα: CT ευρήματα. 1ο Κυπρο-Ελλαδικό Συνέδριο Ακτινιλογίας, Λευκωσία 2002.
 • Γ. Νίκου, Χ. Τουμπανάκης, Μ. Λαζανάς, Ε. Γιαμαρέλλος-Μπούρμπουλης, Μ. Ψάλλας, Π. Χρήσιμος, Ν. Κατσιλάμπρος. Η εμπειρία μας στη διάγνωση και αντιμετώπιση 8 VIP-ωμάτων την τελευταία 12ετία. 2ο Πανελλήνιο  Παγκρεατολογικό Συνέδριο , Θεσσαλονίκη 2002.
 • M. Psallas, N.Tentolouris, P. Tsapogas, D. Doulgerakis, A.Cokkinos, D. Kokkinos, Katsilambros. QT interval dispersion: No significant association with the severity of diabetic autonomic neuropathy. 37th Annual Meeting of the European Diabetes Epidemiology Group, Oxford, UK 2002.
 • S. Christophilopoulou, M. Suller, P. Giakoupi, M. Psallas, G. Petrikkos. Assesment of Procalcitonine and antigens in the diagnosis and follow up of systemic fungal infections in neutropenic patients. 4th European Congress of Chemotherapy and Infection, Paris 2002.
 • Δ. Δουλγεράκης, Ι. Μωυσάκης, Ν. Τεντολούρης, Σ. Μαρινάκη, Ε. Χελιώτη, Ε. Ψημένου, Δ. Σταματιάδης, Μ. Ψάλλας, Α. Κόκκινος, Χ. Σταθάκης, Μ. Κυριακίδης, Β. Βοτέας, Ν. Κατσιλάμπρος Αύξηση της διάρκειας του QTc διαστήματος σε αρρώστους με τελικού σταδίου χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 28ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 2002.
 • Μ. Ψάλλας, Ν. Τεντολούρης, Π. Τσαπόγας, Α. Κόκκινος, Δ. Δουλγεράκης, Δ. Κόκκκινος, Ν. Κατσιλάμπρος. Η διασπορά του QT διαστήματος και η συσχέτισή του με τις επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη. 28ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 2002.
 • D. Doulgerakis, N. Tentolouris, E. Psimenou, S. Michail, D. Perea, D. Kyriaki, E. Kitsou, Tsapogas, M. Psallas, N. Tsokos, V. Alevizou, Ch. Stathakis, N. Katsilambros. Plasma homocysteine levels in diabetic and non-diabetic patients with end stage renal disease. 20th International Symposium on Diabetes and Nutrition. Samos 2002.
 • No association of QT interval dispersion with diabetic autonomic neuropathy. Psallas, N.Tentolouris, P. Tsapogas, D. Doulgerakis, A.Cokkinos, K. Ventiadi, Sereti, D. Kokkinos, N. Katsilambros. 38th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes, Budapest 2002.
 • Η. Tσιομπανίδης, Ν. Τεντολούρης, Μ. Ψάλλας , Δ. Δουλγεράκης, Ι. Δελλαδέτσιμα, Κ. Ρεβένας, Μ. Γιαννοπούλου, Ε. Βαφειάδη, Ν. Κατσιλάμπρος. Αντίσταση στην ινσουλίνη σε ασθενείς με κίρρωση ήπατος και αυτόνομη νευροπάθεια. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας, Αθήνα 2002.
 • Ε. Δημητριάδου, Μ. Ψάλλας, Γ. Γεωργίου, Α. Πίππας, Α. Κρεμλής, Ι. Δέτση, Α. Ανδρουλάκη, Π. Παναγιωτίδης. Χλώρωμα ρινικού διαφράγματος επί εδάφους οξείας μυελογενούς λευχαιμίας σε πλήρη ύφεση. 13ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, Πάτρα 2002.
 • Ε. Δημητριάδου, Γ. Γεωργίου, Μ. Ψάλλας, Σ. Λαφιονιάτης, Ι. Δέτση, Π. Παναγιωτίδης. Αντιμετώπιση ανθεκτικών ΟΜΛ με μονοκλονικό αντίσωμα αντι-CD33 συνδεδεμένο με Καλχεαμικίνη (Mylotarg (R)) 13ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, Πάτρα 2002.
 • I. Tsiompanidis, N.Tentolouris, M. Psallas, I. Vafiadi, N. Katsilambros. Autonomic nervous system function in liver cirrhosis. The Liver Meeting, 53rd annual meeting, Boston, USA 2002.
 • Γ. Γριβέας, Μ. Ψάλλας, Σ. Κουτσουμπού, Δ. Δουλγεράκης, Κ. Σταυρόπουλος, Λ. Καρνέσης. Χρόνια υπασβεστιαιμία επί εδάφους ιδιοπαθούς υποπαραθυρεοειδισμού. 19ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλεων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 2002.
 • Η.Tσιομπανίδης, Μ .Ψάλλας, Ν. Τεντολούρης, Κ. Ρεβένας, Ι. Δελλαδέτσιμα, Ε. Βαφειάδη, Ν. Κατσιλάμπρος. Δραστηριότητα του αυτονόμου νευρικού συστήματος σε ασθενείς με κίρρωση ήπατος. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα 2002.
 • Μ. Ψάλλας, Ν. Τεντολούρης, Π. Τσαπόγας, Δ. Δουλγεράκης, Α. Κόκκινος, Κ. Βεντιάδη, Α. Σερέτη, Δ. Κόκκκινος, Ν. Κατσιλάμπρος. Η διασπορά του QT διαστήματος δε σχετίζεται με τη διαβητική αυτόνομη νευροπάθεια ούτε με τις άλλες επιπλοκές του διαβήτη. 2ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Forum, Aθήνα 2002.
 • Γ. Πλιάκας, Μ. Αγγελάκη, Δ. Χατζάκη, Ε. Δημητρούλια, Μ. Ψάλλας, Ι. Ντούπης, Ν. Σπανάκης, Α. Τσαγκρής, Ν.Ι. Λεγάκης. Διερεύνηση της μηνιγγοεγκεφαλίτιδας από τον ιο του απλού έρπητα με τη χρήση nested-PCR. 1ο Εθνικό Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Αθήνα 2003.
 • Μ. Ψάλλας, Ν. Τεντολούρης, Δ. Δουλγεράκης, Ζ. Κανακάρη, Σ. Πεντέα, Ε. Κωνσταντουδάκης, Ν. Κατσιλάμπρος. Παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση νευροπάθειας του αυτόνομου νευρικού συστήματος σε διαβητικούς ασθενείς. 2ο Βραβείο της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, 8ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, Aθήνα, 2003.
 • Ν. Τεντολούρης, Μ. Ματσαγγούρα, Α. Χατζηχαριάς, Μ. Ψάλλας, Μ. Φωτιά, Μ. Αρβανίτης, Ε. Διακουμοπούλου, Σ. Λιβάνης, Β. Βοτέας, Ν. Κατσιλάμπρος. Το QT διάστημα σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου ή ασταθή στηθάγχη ανάλογα με το είδος της αντιδιαβητικής αγωγής. 8ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, Αθήνα 2003.
 • Ι. Ντούπης, Ν. Τεντολούρης, Δ. Περρέα, Δ. Κυριάκη, Σ. Παυλάτος, Μ. Ψάλλας, Ν.Κατσιλάμπρος. Η οξεία υπερομοκυστεϊναιμία προκαλεί αύξηση της δραστηριότητας του καρδιακού Συμπαθητικού νευρικού συστήματος σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. 8ο Πανελλήνιο  Διαβητολογικό Συνέδριο, Αθήνα 2003. 1ο Βραβείο της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, 8ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, Aθήνα, 2003.
 • Σ. Παυλάτος, Κ. Μακρυλάκης, Μ. Ψάλλας, Χ. Στάθη, Ι. Ντούπης, Ε. Νικολακοπούλου, Ν.Κατσιλάμπρος. Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια λόγω φυματιώσεως σε ασθενή με ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουσα κορτικοειδή. 28ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 2002.
 • Η.Tσιομπανίδης, Ν. Τεντολούρης, Γ. Χατζής, Σ. Μανωλακόπουλος, Δ. Δουλγεράκης, Μ.Ψάλλας, Κ. Ρεβένας , Ε. Βαφειάδη, Ν. Κατσιλάμπρος. Μικρολευκωματινουρία και κίρρωση του ήπατος. 28ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 2002.
 • Δ. Δουλγεράκης, Ν. Τεντολούρης, Σ. Μιχαήλ, Γ. Κοσμαδάκης, Χ. Γεωργούλιας, Μ.Ψάλλας, Η.Tσιομπανίδης, Χ. Σταθάκης, Ν.Κατσιλάμπρος. Η αυτόνομη νευροπάθεια σε διαβητικούς και μη διαβητικούς ασθενείς με νεφροπάθεια τελικού σταδίου. 28ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 2002.
 • N.Tentolouris, Μ. Μatsagura, A. Chatzizaharias, M. Fotia, M. Psallas, M. Arvanitis, V. Voteas, N. Katsilambros. QT interval dispersion in type 2 diabetic patients with acute myocardial infarction and unstable angina according to the type of antidiabetic treatment. 63nd  Scientific Sessions , American Diabetes Association, New Orleans, USA 2003.
 • N.Tentolouris, M. Psallas, D. Doulgerakis, E. Diakoumopoulou, B. Pentea, N. Katsilambros. Risk factors for cardiac autonomic neuropathy in diabetic patients. 18th International Diabetes Federation Congress, Paris 2003.
 • D. Doulgerakis, I. Moysakis , C. Stathakis, N.Tentolouris, N. Pantazopulos, M. Psallas, Stamatiades, V. Voteas, N. Katsilambros. Systolic and diastolic indices in obese and non-obese patients with end-stage renal disease 3rd World Congress on Heart Disease, Washington DC, USA 2003.
 • D. Doulgerakis, N.Tentolouris, I. Moysakis , S. Michail, M. Psallas, V. Voteas, C. Stathakis, N. Katsilambros. QTc dispersion and Tei Index in diabetic patients with end-stage renal disease. 18th International Diabetes Federation Congress, Paris 2003.
 • Η.Tσιομπανίδης, Ν. Τεντολούρης, Γ. Χατζής, Σ. Μανωλακόπουλος, Δ. Τζουρμακλιώτης, Μ. Ψάλλας, Ι. Ντούπης, Ε. Βαφειάδη, Ν. Κατσιλάμπρος. Μελέτη της λειτουργίας του αυτονόμου νευρικού συστήματος σε ασθενείς με κίρρωση ήπατος. 30ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 2004.
 • O. Zacharopoulou, N.Tentolouris, S. Athanaselis, J. Doupis, M. Psallas, A. Stylianou, D. Kokkinos, N. Katsilambros. Effects of coffee intake on QT interval in subjects with type 2 diabetes. 40th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes, Munich 2004.
 • O. Ζαχαροπούλου, Ν. Τεντολούρης, Σ. Αθανασέλης, Ι. Ντούπης, Α. Στυλιανού, Μ. Ψάλλας, Δ.Κόκκινος, Ν. Κατσιλάμπρος. Η επίδραση της λήψης καφέ στο QT διάστημα σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας, Αθήνα 2004.
 • Η.Tσιομπανίδης, Ν. Τεντολούρης, Γ. Χατζής, Σ. Μανωλακόπουλος, Μ. Ψάλλας, Δ. Δουλγεράκης, Δ. Τζουρμακλιώτης, Ε. Βαφειάδη, Ν. Κατσιλάμπρος. Ανάλυση της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού σε ασθενείς με κίρρρωση του ήπατος. 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα 2004
 • Η.Tσιομπανίδης, Ν. Τεντολούρης, Γ. Χατζής, Σ. Μανωλακόπουλος , Μ.Ψάλλας, Χ. Τουμπανάκης, Δ. Τζουρμακλιώτης, Ε. Βαφειάδη, Ν.Κατσιλάμπρος. Μικρολευκωματινουρία σε ασθενείς με κίρρωση του ήπατος. 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα 2004.
 • Η.Tσιομπανίδης, Ν. Τεντολούρης, Μ.Ψάλλας, Γ. Χατζής, Σ. Μανωλακόπουλος, Δ. Τζουρμακλιώτης, Ε. Βαφειάδη, Ν.Κατσιλάμπρος. Aυτόνομη νευροπάθεια και βιοχημικοί δείκτες ηπατικής λειτουργίας 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα 2005.
 • Η.Tσιομπανίδης, Ν. Τεντολούρης, Μ.Ψάλλας, Γ. Χατζής, Σ. Μανωλακόπουλος, Δ. Τζουρμακλιώτης, Ε. Βαφειάδη, Ν.Κατσιλάμπρος. Δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος σε ασθενείς με κίρρωση και δοκιμασία ορθοστατικής υπότασης 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα 2005.
 • Α. Κόκκινος, Ε. Κυριακάκη, Γ. Αργυρακοπούλου, Ι.Ντούπης, Μ. Ψάλλας, Ν.Τεντολούρης, Δ. Κυριάκη, Ν.Κατσιλάμπρος. Οξεία και χρόνια επίδραση του καπνίσματος επί των επιπέδων ολικής γκρελίνης πλάσματος σε άρρενες μη καπνιστές και χρόνιους καπνιστές 6ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας, Θεσσαλονίκη 2006.
 • I. Papargyriou, S. Solomou, G. Panagoulias, N. Tentolouris, E. Dede, A Petsas, Psallas, D. Papadogiannis, on behalf of the SURGE Steering Committee. Frequency of target organ damage in hypertensive patients of 3 outpatient clinics in Greece European Meeting on Hypertension, Milan 2007.
 • C. Voulgari, M. Psallas, N.Tentolouris, N. Katsilambros. The association between cardiac autonomic neuropathy with metabolic and other factors in subjects with type 1 and type 2 diabetes mellitus 45th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes, Vienna 2009.
 • X. Βούλγαρη, Μ. Ψάλλας, Α. Κόκκινος, Β. Αργιανά, Δ. Περρέα. Ν. Κατσιλάμπρος, Ν. Τεντολούρης. Παράγοντες κινδύνου για νευροπάθεια του Καρδιακού Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, Αθήνα 2009.
 • Κ. Παρδάλης, Μ. Ψάλλας, Θ. Γκιουρτζής, Ε.Μακρυγιάννης, Μ. Ιωσηφίδης. Φυματιώδης Σπονδυλοδισκίτιδα ΟΜΣΣ μετά από ενδοκυστική έγχυση BCG για καρκίνωμα της ουροδόχου κύστεως 2ο Ετήσιο Συνέδριο: Σύγχρονες Εξελίξεις της Λοιμωξιολογίας, Θεσσαλονίκη 2009.
 • Χ. Μανές, Μ. Ψάλλας, Τ. Εξιάρα, Π. Γρίντζου, Γ. Τζατζάγου, Κ. Μικούδη Διάρκεια σακχαρώδη διαβήτη και εμφάνιση ελκών στα πόδια 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα 2010
 • Χ. Μανές, Μ. Ψάλλας, Σ. Γεώργα, Γ. Τζατζάγου, Ε. Παππά, Ν. Σαμουηλίδου, Ν. Καρατζάς Περιφερική αρτηριοπάθεια και τεκμηριωμένη ύπαρξη οστεομυελίτιδος σε διαβητιούς ασθενείς 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα 2010
 • Χ. Μανές, Τ. Εξιάρα, Μ. Ψάλλας, Γ. Τσιάντας, Γ. Τζατζάγου, Ε. Παππά, Ν. Σαμουηλίδου Βάρος σώματος και εκτίμηση της Δυσλειτουργίας του συνόλου των περιφερικών και ιδιαίτερα των λεπτών νευρικών ινών σε διαβητικούς ασθενείς 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα 2010
 • Σ. Γεώργα, Χ. Μανές, Δ. Σκούτας, Ι. Ιακώβου, Μ. Ψάλλας, Ν. Λο-Πρέστο, Β. Νίκος, Θ. Χριστοφορίδης, Α. Δούμας, Ν. Καρατζάς Οστεομυελίτιδα στο δαιβητικό πόδι: Εκτίμηση της απάντησης στην αντιβιοτική θεραπεία, με σπινθηρογράφημα με επισημασμένα με Tc99m-HMPAO λευκά αιμοσφαίρια 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα 2010
 • C. Manes, T. Exiara, M. Psallas, G. Tsiantas, D. Skoutas BMI and nerve dysfunction in diabetic patients 46th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes, Stockholm 2010.
 • M.P. Zorzou, L., ΑKoulai, M. Psallas, M. Bouki, S. Ververaki, E. Papadopoulou, A. Kosti. Fluoroquinolones and QT prolongation: Is it clinically significant? 10th Congress of the European Federation of Internal Medicine, Athens, 2011.
 • C. Mellidis, M. Psallas, G. Sfikas, M. Iosifidis Encephalitis due to west nile virus during the summer 2010 outbreak in northern Greece 10th Congress of the European Federation of Interna Medicine, Athens, 2011.
 • Μ. Ψάλλας, Α. Νικολαίδης, Λ. Δούκας, Γ. Τσιάντας, Χ. Μανές Επούλωση χρονίων πολλαπλών ελκών πελμάτων σε ασθενή με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 κατόπιν υλοποίησης των οδηγιών αποφόρτισης. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα 2012.
 • Μ. Ψάλλας, Α. Νικολαίδης, Λ. Δούκας, Γ. Τζατζάγου, Ε. Κέλλα, Χ. Μανές Επούλωση έλκους πτέρνας σε ηλικιωμένη ασθενή με κριτική ισχαιμία χωρίς δυνατότητα χειρουργικής παρέμβασης. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα 2012.
 • Μ. Ψάλλας, Χ. Μελλίδης, Γ. Σφήκας, Μ. Ιωσηφίδης Δείκτης Μάζας Σώματος σε Υποψηφίους Στρατιωτικών Σχολών 24ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 18-20 Νοεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη.
 • Χ.Μελλίδης, Μ. Ψάλλας, Δ. Κωτσάκης, Γ. Σφήκας, Σ. Βότσης, Μ. Ιωσηφίδης      Αντιγριππικός εμβολιασμός γενικού πληθυσμού 3 χρόνια μετά την πανδημία. 24ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 18-20 Νοεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη.
 • Χ.Μελλίδης, Γ. Σφήκας Μ. Ψάλλας, Δ. Καραπιπέρης, Μ. Κοκολιός, Μ. Ιωσηφίδης Εμβολιασμός υγειονομικού προσωπικού 424 ΓΣΝΕ για την εποχική γρίπη 3 χρόνια μετά την περίοδο της πανδημίας 24ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 18-20 Νοεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη.
 • M.P. Zorzou, A. Kosti L., M. Psallas,Α. Koulai M, E. Papadopoulou,.C. Zotika, M. Bouki, E. Asmanis, M. Stoupaki, A. Pitsikouli, I. Stamoulis, A. Balta, I. Malakos, G. Giannikopoulos The impact of fluoroquinolones on QT prolongation in hospitalised type 2 diabetes patients: a study of safety profile in a predisposing population European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Berlin 2013
 • Ν. Παπάζογλου, Μ. Ψάλλας, Α. Αετού, Γ. Τσιάντας, Α. Παπαδοπούλου, Χ. Μανές Επιδημιολογία αιτιών θανάτου και χρόνος επιβίωσης σε καποδιστριακό δήμο του Ν. Πιερίας. Συγκριιτικά στοιχεία μεταξύ διαβητικών και μη διαβητικών ατόμων 27ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο, 14-16 Νοεμβρίου 2013, Θεσσαλονίκη.
 • Χ. Μανές, Χ. Μελλίδης, Μ Ψάλλας., Θ. Ρογκότης, Κ.Κούτσιου, Γ. Ζιώτας, Α. Παπαδοπούλου, Π. Κατσαντώνη Διερεύνηση της δυσλειτουργίας των μικρών και μεγάλων νευρικών ινώνσε διαβητικούς ασθενείς και συσχέτιση με τη διάρκεια της νόσου 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα 2014.
 • Χ. Μανές, Χ. Μελλίδης, Μ. Ψάλλας, Γ. Τσιάντας, Θ.Ρογκότης, Ι. Κουκούτσης, Ι. Τσαβδαρίδης, Κ.Κούτσιου Διαβήτης και διαβητική νευροπάθεια σε καπνιστές και μη. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα 2014.
 • Γ. Σφήκας, Σ. Νανούδης, Θ. Γκιουρτζής, Χ. Κουμαράς, Α. Αναστασιλάκης, Μ. Ψάλλας Φαρμακευτική ηπατοπάθεια με χολοστατικό σύνδρομο από λήψη μεθιμαζόλης. .     25ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 27-29 Νοεμβρίου 2014, Θεσσαλονίκη.
 • Γ. Σφήκας, Ι. Πασατάς, Θ.Γκιουρτζής, Α. Μαλλιώρης, Ε. Ιωσηφίδου, Μ. Ψάλλας Οξεία πυελονεφρίτιδα με απόστηματοποίηση από  KLEBSIELLA PNEUMONIAE, σε ανοσοϊκανό ασθενή. 25ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 27-29 Νοεμβρίου 2014, Θεσσαλονίκη.
 • Μ. Ψάλλας, Ι. Πασατάς, Δ. Κωτσάκης, Σ. Δελαρούδης, Ε. Ιωσηφίδου, Γ Σφήκας. Παρατεινόμενο εμπύρετο σε ασθενή με υπερθυρεοειδισμό: Μια σπάνια αιτία πυρετού αγνώστου αιτικολογίας 25ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 27-29 Νοεμβρίου 2014, Θεσσαλονίκη.
 • Μελλίδης Χ., Ψάλλας Μ., Τσιάντας Γ., Πασατάς Ι., Μιχαηλίδης Α., Ιωσηφίδης Μ. Αντιμετώπιση επεισοδίων υπογλυκαιμίας από διαβητικούς ασθενείς. 25ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 27-29 Νοεμβρίου 2014, Θεσσαλονίκη.
 • Manes C, Mellidis C, Psallas M, Sapakos J, Tsavdaridis J, Rogkotis T, Koukoutsis J, Ziotas G. Vibration and Monofilaments testing to identify high risk patients. Is it enough? 7th International Symposium on The Diabetic Foot, May 20-23, 2015, The Hague, Netherlands
 • MAJ Sfikas G., 1st LT Migkou S., MAJ Psomas E., 1st LT Pasatas I., Med St Iosifidis G., LTC Anastasilaikis Athanasios, LTC Psallas M. Prolonged fever in a a patient with hyperthyroidism: A rare cause of fever of unknown origin 20th Congress of Balkan Military Medical Committee, June 8-11 June, 2015, Porto Palace, Thessaloniki, Greece
 • MAJ Sfikas G., 1st LT Adamidis C., LTC Giourtzis T., MAJ Mallioris Α., Iosifidou Ε., LTC Psallas Μ. Acute Pyelonephritis with Renal Abscess from Klebsiella pneumonia in an immunocompetent patient 20th Congress of Balkan Military Medical Committee, June 8-11 June, 2015, Porto Palace, Thessaloniki, Greece
 • Νικολαΐδης Α., Δούκας Λ. Γκιντίκας Σ., Τούλας Ε., Σαπάκος Ι., Ψάλλας Μ., Μποζίνη Μ., Μανές Χ.. Εμφάνιση βλάβης μη διαβητικής αιτιολογίας κατά την εξέταση ρουτίνας ποδιών σε πρώτη επίσκεψη διαβητικού ασθενή στο διαβητολογικό κέντρο. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Παθήσεων Διαβητικού ποδιού, 5-7 Φεβρουαρίου 2016, Αθήνα
 • Κάρτας Α, Νεοφύτου Ι, Κατσιμάρδου Α, Κωτσάκης Δ., Ψάλλας Μ, Σφήκας Γ. Επιπολασμός της δυσλιπιδαιμίας στον πληθυσμό στρατιωτικών που συμμετείχαν σε αποστολές εξωτερικού το 2015 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης (1-3 Δεκεμβρίου 2016), Αθήνα.
 • Σφήκας Γ., Σακελλάρης Ν. , Κουμαράς Χ., Νεοφύτου Ι., Ψάλλας Μ., Γκαδάλη Κ.,. Ρούκας Ι., Κωστόπουλος Γ., Γκιντίκας Σ., Παρδάλης Κ., Καραγιαννίδης Ι. , Ταπαζίδης Β. Το φαινόμενο της εργασιακής εξουθένωσης στους μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων. 27ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 18- 20 Οκτωβρίου 2018, Θεσσαλονίκη.
 • Νεοφύτου Ι., Σφήκας Γ.,. Κουμαράς Χ , Ψάλλας Μ., Κωνσταντίνου Β. , Γκαντάλη Κ., Κωστόπουλος Γ.,.Ταπαζίδης Β. Μελέτη της εργασιακής εξουθένωσης στο Υγειονομικό 27ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 18- 20 Οκτωβρίου 2018, Θεσσαλονίκη.
 • Κεβρεκίδου Π., Ψάλλας Μ., Μπέλλου Α., Βασιλειάδης Θ. Επιδημιολιγική Μελέτη Σε Ασθενείς Με NAFLD Σε Εξωτερικό Ηπατολογικό Ιατρείο –  17o Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο, 9-11 Μαίου 2019, Καλαμάτα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

 • Κεφάλαιο 35: «Διαβητικό πόδι» (Χρήστος Μανές, Μιχαήλ Ψάλλας, Γεώργιος Τσιάντας), ‘Σακχαρώδης Διαβήτης-Σύγχρονες απόψεις’- Κύριος συγγραφέας: Κυριάκος Καζάκος- Εκδόσεις Πασχαλίδης-2016

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Μ. Ψάλλας, Χ. Τουμπανάκης, Σ. Παυλάτος, Γ. Λιάπης, Ι. Δελλαδέτσιμα, Ε. Ζουμπούλη- Βαφειάδη, Ν. Κατσιλάμπρος. Ηωσινοφιλική Γαστρεντερίτιδα. Aρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 2003, 20: 316-319.
 • M. Ψάλλας, Γ. Πετρίκκος, Α. Τόσκας, Ι. Στεφάνου, Ι. Ντούπης, Ν.Κατσιλάμπρος. Περίπτωση τοξιναιμικού στρεπτοκοκκικού συνδρόμου Ιατρική 2004, 86: 75-78.
 • M. Ψάλλας, Ν. Τεντολούρης, Α. Κόκκινος, Ι. Ντούπης, Ν. Κατσιλάμπρος. Καρδιακή Αυτόνομη Νευροπάθεια (Aνασκόπηση) Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων 2006, 40: 1-12
 • M. Ψάλλας, Α. Κόκκινος, Ν. Τεντολούρης, Ν. Κατσιλάμπρος Το σύνδρομο του παρατεταμένου QT διαστήματος Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2007, 24 (6) : 527-533
 • Ν. Παπάζογλου, Μ. Ψάλλας, Γ. Τζατζάγου, Α. Καλαμπάκας, Γ. Τσιάντας, Η. Τσανικίδης, Χ. Μανές. Επιδημιολογία αιτιών θανάτου: Θάνατοι από νεοπλάσματα του αναπνευστικού. Συγκριτικά ευρήματα μεταξύ των 13 Καποδιστριακών Δήμων του νομού Πιερίας Πληθυσμιακή μελέτη εικοσαετίας (1991–2010) Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2015, 32(1): 54-59

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Ν. Tentolouris, S. Liatis, I. Moysakis, P. Tsapogas, M. Psallas, E. Diakoumopoulou , Voteas, N. Katsilambros. Aortic distensibility is reduced in subjects with type 2 diabetes with cardiac autonomic neuropathy. Eur J Clin Invest 2003, 33: 1075-1083.
 • S. Pavlatos, M. Psallas, K. Makrilakis, I. Doupis, C. Stathi, E. Nikolakopoulou , N.Katsilambros. Acute respiratory distress syndrome due to miliary tuberculosis,in a patient with rheumatoid  arthritis under corticosteroid therapy Eur J Intern Med 2004, 15: 62-64.
 • E. Diakoumopoulou, N. Tentolouris, E. Kirlaki, D Perrea, E Kitsou, M Psallas, D Doulgerakis, N. Katsilambros Plasma homocysteine levels in patients with type 2 diabetes in a Mediterranean population: relation with nutritional and other factors. Nutr  Metab Cardiovasc Dis 2005, 15: 109-117.
 • N. Tentοlouris, M. Matsagura, M. Psallas, A. Chatzizaharias, M. Fotia, M. Arvanitis, N. Katsilambros Relationship between Antidiabetic Treatment with QT Dispersion During Acute Coronary Syndromes in Type 2 Diabetes: Comparison between Patients Receining Sulfonyloreas and  Insulin Exp Clin Endocrinol Diabetes 2005, 113:298-301
 • M. Psallas, Ν. Tentolouris, D. Papadogiannis, D. Doulgerakis, A. Cokkinos, DV Kokkinos Katsilambros QT dispersion: Comparison between participants with type 1 and type 2 diabetes and association with microalbuminuria in diabetes Journal of Diabetes and its Complications 2006, 20: 88-97
 • Psallas, Ν. Tentolouris, D. Papadogiannis, A. Cokkinos, DV Kokkinos, N. Katsilambros QT dispersion: Comparison between diabetic and non-diabetic individuals and correlation with cardiac autonomic neuropathy Hellenic J Cardiol 2006, 47: 255-262.
 • A Cokkinos, Ν. Tentolouris, E. Kyriakaki, G. Argyrakopoulou, J Doupis, M. Psallas, D Kyriaki, N. Katsilambros Differentiation in the short- and long-term effects of smoking on plasma total ghrelin concentrations between male nonsmokers and habitual smokers. Metabolism 2007, 56:523-527.
 • Voulgari C, Psallas M, Kokkinos A, Argiana V, Katsilambros N, Tentolouris N.The association between cardiac autonomic neuropathy with metabolic and other factors in subjects with type 1 and type 2 diabetes.Journal of  Diabetes and its Complications, 2011, 25: 159-67
 • Psallas, C. Manes Incretins in type 2 diabetes mellitus: cardiovascular and anti-atherogenic effects beyond glucose lowering Hippokratia 2012, 16: 100-105

Ζητήστε Ραντεβού

Επικοινωνήστε με το γιατρό ζητώντας ραντεβού στην επιθυμητή ημέρα και ώρα
Επικοινωνία